مطالعات آینده پژوهی امت اسلامی (IUFS) - پرسش‌های متداول